โครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและมูลนิธิทีเอชนิค ผนึกกำลังสามสมาคมด้านดิจิทัล ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่การค้าดิจิทัล

เปิดจดชื่อโดเมน .th พร้อมเว็บไซต์ฟรี 1 ปี

ระยะเวลาโครงการ 1 กรกฎาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

DBD
THNIC Foundation
TWA
TECA
TDTA

ข่าวประชาสัมพันธ์: เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป

ผู้ประกอบการจะได้รับ

โดเมน .th และ เว็บไซต์เริ่มต้น 1 ปี

.co.th หรือ

.online.th หรือ

.shop.th

เครื่องหมายรับรองผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

DBD Registered